Råkost Natur & miljø Livsstil Forum Links
     
 


NYHEDSBREV OM RÅ MAD 14. april 2005

I dette rå nyhedsbrev kan du læse om:

- Rå veganisme og risiko for knogleskørhed?
- En ren krop med en ren sjæl
- Citater
- Livets naturlige love af Herbert M. Shelton
- Hvor får man toksiner fra?
- Arrangementer
- Opskrifter


Kære og elskede venner,

Som indledning til dette nyhedsbrev vil jeg gerne først citere Hr. Shelton, for at få en bedre forståelse af ordet "rå" :o)

- ... tænk at bruge ordet „rå“ om en nød, der har modnet på toppen af et bjergtræ, hvis livsgivende egenskaber blev filtreret gennem tredive meter af et rent, hvidt træ. Eller om et lækkert æble, eller en fersken, rødmet, modnet og færdig – næret i naturens skød, vugget i hendes æteriske vugge, og kysset fra de duftende blomster af barndom til modenhed af de bløde stråle af livgivende sol. Klar til at bruge, de er perfekte, de er ikke rå, de er færdiglavede. Og når de er kogte, er de lige præcis det modsætte.

Herbert Shelton
The Science and Fine Art of Food and Nutrition 


Rå veganisme og risiko for knogleskørhed?

Et nyt lille studie lavet på en gruppe af 18 mennesker, der spiser rå vegetabilske fødevarer, fandt ud af, at selv om de har en lav knoglemasse, må deres knogler være i orden, fordi de ikke har andre biologiske tegn på knogleskørhed.
De havde lavere værdier af C-reaktiv protein, der betyder betydelig mindre betændelse og deres gruppe havde højere værdier af vitamin D end kontrolgruppen med mennesker på konventional kost. Og det trods en meget lav indtag af D-vitamin gennem føden (Man får D-vitamin via udsættelse for solens stråler). Værdier for C-reaktiv protein og insulin vækst hormon IGF-1 var også lavere. Det tyder på mindre risiko for at udvikle bryst- og prostatakræft.

Læs mere på http://www.medpagetoday.com/tbindex.cfm?tbid=783


Hvad er en ren krop uden en ren sjœl?
Hvorfor rense kroppen og bevare skadelige tanker?
Hvad kan man gøre for sin sjœl?

- Undgå stimulanser og sundhedsnedbrydende faktorer.
- Spis så lidt som nødvendigt
- vœr alene i naturen
- tag dit tøj af og gå nøgen på stranden eller på græsset, lad solen og vinden omfavne dig, dans med naturen og glæd dig over enhver blomst eller træ, nyd en svømmetur i havet.
- ånd dybt og langsomt
- mediter i stilhed, lad dine tanker komme og gå uden at fokusere på dem, observer dig selv udefra
- tal med dyr og blomster
- overgiv dig til fuglenes sang
- vœr opmœrksom over hvert eneste øjeblik af dit liv
- smil til andre væsner
- det er aldrig for sent til at gøre de rigtige ting

At spise frugt er at modtage kœrlighed. At plante et frø er at give kœrlighed.
Vœr i kœrlighed og kœrlighed bliver i dig.


Citater


- Vær den forandring, du ønsker at se i verden. (Ghandi)

- Fremtidens læge vil ikke give medicin, men vil oplyse sine patienter om sund livsstil, diæt og om årsagen til og forebyggelse af sygdomme. (Thomas Edison)

- Kunsten at leve består af at dø ung, men så sent som muligt. (Anonym)
- Sygdom er fravær af sundhed. Sundhed er ikke fravær af sygdom. (Anonym)

- Vitalitet og skønhed er naturens gaver til dem, der lever i overenstemmelse med hendes love. (Leonardo Da Vinci)

- Hvis vi, læger, smed al vores medicin i havet, ville det være så meget bedre for vore patienter og så meget værre for fiskene. (Dr. Oliver Wendel Holmes)


- Sygdom er en advarsel og derfor en ven – ikke en fjende af mennesker. (Dr. George S. Weger)


- Kun levende friske fødevarer kan gøre det muligt for mennesker at forstå sandheden. (Pythagoras)


- Ingenting vil gavne menneskenes helbred og chancen for livets overlevelse på jorden så meget som overgang til vegetarisk diæt. (Albert Einstein)


- En nations skæbne var tit afhængig af statsministerens gode eller dårlige fordøjelse. (Voltaire)


LIVETS NATURLIGE LOVE

I 1925 har Herbert Shelton i sin bog "Human Life - Its Philosophy and Laws" beskrevet, hvad han betragtede som de grundlæggende fysiske love, der herskede over kroppens processer.


Livets store lov: Enhver levende celle i kroppen er udstyret med et instinkt af selvbevarelse, opretholdt af en iboende (medfødt) kraft i organismen kaldt "vital kraft", "livkraft", eller "nerveenergi". Enhver levende organismes fremgang - hvad enten den er simpel eller kompleks er direkte proportional med mængden af dens livkraft og omvendt proportional med udstrækningen af dens aktivitet.

Lov om orden: Den levende organisme er selvkonstruerende, selvvedligeholdende, selvvejledende, selvrreparerende, selvforsvarende og selvhelbredende.

Lov om aktion: Hver gang der sker aktion i levende organisme, som resultat af udadvente påvirkninger, aktionen skal tilskrives den levende ting, der har kraft til aktionen - ikke til den døde ting, hvis hovedkarakteristik er inerti (træghed).

Lov om kraft: Kraften brugt og efterfølgende udløst i enhver vital eller medicinsk aktion er vital kraft; det er kraften indefra - ikke udefra.

Lov om distribution: Kroppens kraft, lige meget hvor stor eller lille den er, er distribueret proportionalt med vigtigheden og behov af de forskellige organer og væv af kroppen.

Lov om autolyse eller lov om bevarelse: Når som helst ernæringsmangel er påvirket, er levende organismes reserver bevaret og sparet: levende strukturer bliver autolyseret (nedbrudt) i det omvendte rækkefølge af deres nytteværdi, mens giftige substancer bliver fjernet. Denne lov refererer til fastetilstanden hos mennesker.

Lov om begrænsning: Når som helst og hvor som helst forbruget af vital kraft er kommet så vidt, at fatal udmattelse er umiddelbart forestående, stoppes unødvendigt forbrug af kraften; i dette øjeblik gør organismen oprør mod yderligere brug af selv en tilvænnet stimulant.

Lov om speciel økonomi: Den vitale organisme, under gunstige forhold, opbevarer (lagrer) alt overskud af vitale midler over det aktuelle forbrug som en „reservefond“ til brug på et tidspunkt med specielt behov.

Lov om vital tilpasning: Kroppens reaktion på en eksternt stimulant er instinktiv, baseret på en selvbevarende instinkt, som tilpasser sig til hvilken som helst inflydelse, den ikke kan kontrollere eller bekæmpe.

Lov om stimulation eller dobbelteffekt: På ethvert tidspunkt, hvor et giftigt eller irriterende middel er påført organismen, sætter kroppen gang i vital modstand - som manifesterer sig i en handling på samme tid accelereret, men også nedsat. Denne modstand formindsker kroppens kraft præcis i den grad som den accelererer handlingen. Den forhøjede handling skyldes en ekstra forbrug af den vitale kraft, som er påkrævet og ikke tilført af den stimulerende proces. Som konsekvens er den disponible kraft formindsket med denne mængde.

Lov om hvile eller lov om kompensation: Når som helst kroppen har brugt substansen og kroppens disponible kraft, er hvile fremkaldt for at komplettere kroppens substans og energi.

Lov om selektiv elimination: Alle skadelige substancer, der kommer ind i en levende organisme, er modvirket, neutraliseret og fjernet så udførligt som kroppens nerveenergireserver tillader og gennem de kanaler, der vil resultere i mindst mulig skade på levende strukturer.

Lov om udnyttelse: Livets normale elementer og materialer er alle, der kan blive konstruktivt udnyttet af den levende organisme, uanset om den er rask eller syg: Ingen substans eller proces, der ikke er en normal faktor/element i fysiologi, kan være et værdi i den levende organismens struktur. Det, som er uanvendelig i en rask tilstand er lige så uanvendelig i en syg tilstand.

Lov om kvalitetsudvælgelse: Når kvaliteten af ernæringsstoffer, modtaget af den levende organisme, er højere end kvaliteten af det tilstedeværende væv, vil organismen fjerne mindreværdig celler for at gøre plads til tilegnelse af overlegne materialer i en ny og rask væv.

Lov om minimum: Udvikling af levende organismer er reguleret af tilførsel af den element eller faktor, der er mindst leveret eller udnyttet. Elementet eller faktoren med den mindste forsyning bestemmer mængden af udviklingen.

Lov om udvikling: Udviklingen af alle og enhver del af den levende organisme er målt i direkte forhold til mængden af vitale kræfter og ernæringsmaterialer dirigeret ind i den og tilført for at påvirke den.


Hvor får man toksiner fra?

Et af de hyppigste spørgsmål til vegetarer, veganere og råkostspisere er "Hvor får du protein fra?" Jeg mener, at det er meget mere væsentligt at vide, hvor man får giftige stoffer fra. De spiller nemlig meget større role i vores sundhed end de mytologiserede proteiner. Så i stedet for at svare på spørgsmålet, kan man stille et spørgsmål: "Hvor får du toksiner fra?"

"Bøf-industri har bidraget til flere dødsfald blandt amerikanere end alle krig i det sidste århundrede, alle naturlige katastrofer og alle bilulykker tilsammen. Hvis bøf er din ide om sloganet real food for real people, så skulle du hellere bo meget tæt på et rigtig godt hospital."
- Neal D. Barnard, M.D. President, Physicians Committee for Responsible Medicine

Vi er ikke designede til at spise kød. Pga af manglende evne til at fordøje kød optimalt vil en del af det altid komme til at rådne i vores tarmsystem, forgifte vores system med affaldsstoffer og tiltrække bakterier og parasitter, der lever af dødt materiale.

Man skal helst tænke to eller tre gange før man spiser kød. Kød er død muskelmasse, der hurtigt begynder at rådne. Dårligt tilberedt kød eller kød tilberedt ved lav temperatur kan resultere i madforgiftning af bakterier og parasitter. Kød tilberedt ved høj temperatur vil resultere i eksponentiel vækst af kræftfremkaldende stoffer som heterocykliske aminer (HCAs) og polycykliske aromatiske kulbrinte (PAHs), især benzo[a]pyrene (B[a]P).

Hvad indeholder kød:

- fremmede bakterier og parasitter
- cholesterol og mættede fedtsyrer
- urinsyre
- hormoner
- pesticider
- vækststimulanter
- insekticider
- beroligende midler
- radioaktive isotoper
- herbicider
- antibiotika
- smagsstimulanter
- dioxiner

Dioxiner er meget giftige substanser, biprodukter af kemisk industri. Dioxiner er 170.000 gange mere dødelige end cyanid.
"Dioxiner ophober sig i vores miljø, vand, jord og luft og bliver distribueret gennem fødekæden. Hovedkilden til menneskelige eksponering (90% i alt) er indtagelse af almidelige fødevarer som kød, fisk og mejeriprodukter."
- Polish journal Rocz Panstw Zakl Hig, 1999

"Kød indeholder generelt 14 gange så mange pesticider som vegetabilske fødevarer. Mejeriprodukter indeholder generelt 5 1/2 gange så mange pesticider som vegetabilske fødevarer. Så hvis man spiser animalske fødevarer, får man meget koncentrerede mængder af farlige kemikalier."
- How to Survive in America Poisoned by L. Regenstein (pesticide expert)

Undersøgelser viser, at 95% til 99% af alle pesticider indtaget i amerikansk diæt kommer fra bøf, svinekød, fisk, fjerkræ og mejeriprodukter.

"Sandelig, de største bidragydere til daglig indtag af klorbehandlede insekticider er mejeriprodukter, kød, fisk og fjerkræ."
- Living Downstream by Sandra Steingraber, PHD

Kød påvirker ph-balancen i kroppen negativt, resulterer i acidosis (syreoverskud) i kroppen. For at opnå balance bliver kalk taget ud af knoglerne. Dette vil resultere i kraftig overbelastning af ens celler, der transporterer kalk til og fra knoglerne. Det kan medvirke til udvikling af knogleskørhed.

"Jeg vil gerne fremhæve, at calcium-tab effekten af protein på menneskets krop ikke er et område af polemik i de videnskabelige kredse. Mange studier udført gennem de sidste 55 år viser konsekvent, at den mest vigtige kostændring vi kan gøre for at styrke vores knogler, er at eliminere den proteinmængde vi spiser hver dag. Den vigtige ændring ligger ikke i at øge den mængde af calcium, vi indtager."
- Dr. John McDougall

"Lav-fedt diæt baseret på vegetabilske kilde ville ikke kun nedsætte hjertekarsygdomme med 85 procent, men ville også nedsætte kræfthyppighed med 60 procent:"
- William Castelli, M.D., Director, Framingham Health Study; National Heart, Lung, and Blood Institute

"Hvis du går tilbage og ser på data, så ville den optimale mængde af rødt kød du skulle spise være nul."
Walter Willet, M.D., Chairman of the Nutrition Department, Harvard School of Public Health, and director of a study of 88,000 American nurses that analyzed the link between diet and colon cancer


Læs mere på: http://www.foodrevolution.org/facts_quotes_print.htm


Arrangementer:

Råt træf på Falster

Lørdag 30/4 kl. 14
Eskilstrup Vestergade 37, 4863 Eskilstrup – én station før Nykøbing Falster, 3 minutters gang fra stationen.


Kom og spis! Medbring en rå ret til det fælles bord og lad os hygge!

Der er masser af skvalderkål i haven og foodprocessor, championjuicer, saftpresser og citrusjuicer, stavblender, rivejern m.v. og et par meter køkkenbord til rådighed, hvis du har brug for at tilberede maden her. Dog kunne det komme til at knibe med store skåle og opøse-redskaber, hvis vi bliver så mange, som jeg håber, så medbring gerne det.

Kom gerne i god tid, hvad enten du skal forberede noget eller ej, og medbring sovepose og underlag, hvis du vil overnatte.

Hvis vejret er til det, spiser vi udendørs, så dem, der er allergiske overfor kattehår ikke får for meget af Gautier og Miro. 
Lars (www.raa-mad.dk) er blevet kontaktet af en journalist fra TV2Øst, der meget gerne vil deltage. Jeg skal lige høre journalisten ad, om det er en ”Se, en flok sære mennesker!”-vinkel, han vil køre på historien, eller om det er seriøs interesse for sund levevis, inden jeg inviterer ham. Hvis han er seriøs, og du er kamerasky, holder du dig bare udenfor vinklen. J 
Jeg synes, det kunne være en god måde at få råkost/raw food ud til folk, der måske ikke har Internettet som resurse og måske har problemer, som en sundere kost kunne afhjælpe.

Børn hjerteligt velkomne – vi har jo Daniel på 10, Markus på 8 og Thea på 6 mdr.

Tilmelding til rawjoy2004@yahoo.dk senest d. 23/4

Jeg glæder mig sådan til at se jer!

Joanna

Yoga for råspisere...

Har du lyst til at træne yoga?
Sammen med andre råkost-interesserede?

Der er mange grunde til at træne yoga: smidighed, fysisk og mental styrke, større bevidsthed, kropslig og åndelig bedre fokus, mentalt og kropsligt balance eller bare for sjov eller af nysgerrighed!
Der er et fint samspil mellem rå mad og yoga. Den rå mad kan støtte yogaen
og yogaen kan hjælpe med nogle af de problemer, der kan opstå i forbindelse med overgang til en mere rå diæt.
Yogaen vil være en åben og dyb version af astanga vinyasa yoga.
Det betyder, at der er elementer af muskelstyrke og udholdenhed, som ikke findes i mange andre versioner af yoga.
Vi forsøger også at videregive indsigt i og forståelse for hensigtmæssig brug af kroppen - i yoga og til hverdag.
Vi har tilsammen over 10 års erfaring i yogaundervisning og medtager vores indsigter fra alexander teknik og body self development's system i undervisningen og der vil selvfølgelig være tid til af drøfte alt mellem himmel og bananer og måske nyde en durian efter træning!

Jeppe og Charlotte

Hvis du har lyst til at træne yoga med Jeppe og Charlotte, send venligst mail med YOGA i emnelinjen til tilmeld@rawquest.dk


Opskrifter:


Bananapapaya

1 papaya
2 bananer

Mos 2 bananer med en gaffel.
Skær papaya langs i midten og fjern alle kerner.
Fyld papaya med bananmoset og spis med en dessertske. Lækkert, simpelthen :o)

Se billedet af desserten på: http://rawquest.dk/dagbog/Lars/data/1111247770/larsbilleder43_016.jpg


Orange rødme (af David Klein)

6 eller flere appelsiner
1 granatæble

Skær appelsiner og granatæble i midten og brug en citruspresser til at presse saften ud af dem.


Yin/Yang balance smoothie

5 bananer
3 stænger bladselleri
vand

Put det hele i blenderen og blend evt. tilsat mere vand indtil den ønskede smoothiekonsistens.
Det er vigtigt at sikre sig, at bladselleristængerne ikke er bitre før du putter dem ned i blenderen.


Lauras “Ban á na nas” smoothie

1 ananas
3 bananer
saft fra 1 blodappelsin

Blend alle ingredienserne sammen til den ønskede smoothiekonsistens

 


Kærlighed og visdom til alle

www.rawquest.dk
forum om rå mad: www.rawquest.dk/forum

Ønsker du at framelde nyhedsbrevet, så skriv en mail til
nyhedsbrev@rawquest.dk og skriv i emnelinjen "frameld"

Send mail til rawquest.dk

NYHEDSBREV