Råkost Natur & miljø Livsstil Forum Links
     
 


Amalgamfyldninger - hvornår bliver vi fri for dem?


Amalgamfyldninger har nu været anvendt i den vestlige tandpleje i over 150 år. Selv om mange videnskabsmænd, tandlæger og almindelige mennesker lige siden starten har dokumenteret eller klaget over sundhedsskadelige effekter af amalgamfyldninger, er kviksølv stadigvæk tilladt som dentalmateriale i Danmark. Hvorfor?

Kviksølv er et af de mest giftige stoffer, som mennesket kender. I hele verden har sundhedsmyndigheder erklæret det for at være en miljøgift (i alle kemiske forbindelser). Det må helst ikke slippes fri i naturen, fordi det er yderst giftigt for levende organismer. Der er udstedt (eller udstedes) forbud mod brug af kviksølv i industrien, ved fremstilling af vacciner osv. Selv rådgiveren for Sundhedsstyrelsen, overtandlæge Ulla Pallesen, har udtalt, at hvis amalgam kom som nyt materiale i dag, ville det aldrig blive accepteret.

Selv om kviksølvet er så giftigt i alle kemiske forbindelser og for alle, findes der et sted hvor det er helt ufarligt. Dette sted er i vores mund i form af amalgamfyldninger. Det påstår stadigvæk mange tandlægeorganisationer i verden.

I årtier fik man den officiele holdning fra tandlæger, at amalgamfyldninger:
1) er det bedste materiale for store fyldninger på kindtænder
2) er slidstærke og med god holdbarhed
3) har antibakteriele egenskaber, dermed forebygger huller
4) er udvidende i dens natur, dermed forebygger huller
5) er billige i fremstilling
6) er lette at anvende mht. teknik og derfor tidsbesparende
7) ikke videnskabeligt er påvist at være sundhedsskadelige

Hvordan ser virkeligheden ud i dag?:
1) De seneste års undersøgelser har dokumenteret, at plastbaserede fyldninger er helt på niveau med amalgam. Med lige så stor slidstyrke og holdbarhed. Oven i købet har de mange andre positive egenskaber, der ikke findes i amalgam.
2) I alle amalgamfyldninger kan med tiden opstå revner og man kan få huller ned under fyldningen. Alle amalgamfyldninger skal udskiftes på et tidspunkt og det:
a) udsætter patienten for mere kviksølv
b) skader tanden, fordi en tandboring til kviksølv kræver en skålform med en snævrere munding, hvilket plastfyldninger ikke gør.
3) Alle amalgamfyldninger korroderer (ruster). Konstant kviksølvforgiftning dræber ikke kun bakterier men hele kroppen. Ved længere udsættelse reagerer bakterier på det ændrede miljø ved forskellige mutationer, hvor de f.eks. bliver antibiotikaresistente.
4) Fordi de udvider sig, presser de i tanden ligesom en kile. Før eller senere risikerer man at tanden flækker.
5) Miljøbelastning ved brug af kvivksølv er meget stor. Billig fremstilling kan ikke være et argumen for, at en miljøgift skal anvendes og overhovedet ikke implanteres i selve kroppen. Fremtidige generationer vil bruge mange ressourcer på at rense miljøet fra vores tids affald.
6) Det er sandt, at amalgam er let at anvende og ikke tids- og teknikkrævende. Til gengæld er de skadelige for tandlæger og assistenter. Hvorfor skal vi bruge sundhedsskadelige, miljøgiftige stoffer, bare fordi vi har brugt dem i årevis? Det vil være mere oplagt at efteruddanne tandlægerne, så de kan bruge plastmaterialer korrekt.
7) I de sidste årtier er der lavet tilstrækkelige dokumentation for, at amalgamfyldninger er sundhedsskadelige. At dette på nuværende tidspunkt bliver afvist af nogle enkelte personer, kan kun skyldes uvidenhed eller uvilje mod forandringer. Det er dog sandt, at der også findes mange videnskabelige studier, hvor man ikke kunne påvise sammenhæng mellem amalgamfyldninger og visse sygdommer som Alzheimer, Multipel dissemineret sklerose og andre CNS-relaterede sygdommer.

Hvorfor er det ikke altid så let at bevise sundhedsskadelige effekter af amalgamfyldninger?

Der udskilles frie radikaler og kviksølvdampe hele tiden. De frie radikaler binder vigtige stoffer i kroppen og ødelægger vores immunforsvar (oxidativ stress = ubalance mellem oxidanter og antioxidanter). Man bliver kronisk forgiftet af kviksølvdampe, der slipper forbi hjerneblodbarierren og akummulerer sig i hjernen. De mest påvirkede steder i kroppen er netop hjernen og nyrerne.
Netop fordi reaktionerne vil være individuelle, kan man ikke altid se sammenhæng. F.eks. vil ikke alle rygere udvikle brystkræft, nogle af dem vil få tyktarmskraft, nogle måske strubekræft og nogle vil slet ikke udvikle kræft igennem deres liv.

Hvis vi ser helbredet ud fra helhedens principper, så er det klart, at et eneste aspekt af vores liv ikke kan afgøre hvor sunde vi bliver og hvilke sygdomme vi eventuelt får. Selv om man har amalgamfyldninger, så er der stor forskel fra person til person:
- Hvor meget kviksølv bliver udskilt fra deres amalgamfyldninger (det afhænger af mange faktorer såsom anvendt materiale, børstning af tænder, brug af syrlige eller varme drikke osv.)
- Hvordan er personens livsstil (f.eks. søvn, motion, spisevaner, stress, arbejdsmiljø)
- Hvordan er personens genetiske dispositioner?
Kviksølv akkumulerer sig i kroppen og selv om kroppen altid prøver at gøre det bedste for at overleve, vil den på et tidspunkt give op, når forgiftningen når en vis højde.

Udviklingen i sagen om amalgamfyldninger minder om andre giftige stoffer som DDT, tobak, bly, hundredvis af lægemidler, vacciner og fødevarer. Hvornår bliver vi klogere og lærer af vores fejl?


I 1991 erklærede WHO at amalgamfyldninger er den største kilde til kviksølvforurening, større end fisk og andre kilder. Den totale kviksølvoptagelse fra amalgam er - ifølge WHO - 6,5 gange højere end optagelsen fra fødevarer. Ifølge den tyske Bundesgesundheitsamt (sundhedstyrelse) i 1992, er det muligt, at den af WHO foreslåede maximumgrænse på 43 mikrogram kviksølv/dag i enkelte tilfælde er meget overskredet.


Den amerikanske tandlægeforening ADA har i 2001 udtalt sig i sit tidsskrift Journal of the American Dental Association om plastfyldninger: "Helt konkret manglende forståelse og fejl ved brug af de præcisionskrævende og mere klinisk sensitive metoder forbundet med harpiks-baserede kompositter (plastfyldninger) var ansvarlig for næsten alle anførte kliniske problemer."

Endvidere kan man læse: "Harpiks-baserede kompositter vil eventuelt afløse amalgam som direkte restaureringsmateriale fordi de besidder mange egenskaber, der ikke findes i amalgam. Nogle af de mere betydningsfulde af disse egenskaber er æstetik, mikromekanisk binding til tandoverflade, mindre hul i tand ved klargøring og bedre forseglingsydeevne.


I 2005 har overtandlægen hos Tandlægernes højskole i København, Ulla Pallesen (som er rådgiveren for sundhedsstyrelsen) udtalt sig om plastfyldninger, at de kan anvendes alle steder, hvor tidligere kun amalgam blev brugt. Og at grunden til, hvorfor hun ikke har anbefalet forbud mod amalgamfyldninger var manglende uddannelse hos tandlægerne i Danmark.

I overenskomsten mellem tandlægerne og det offentlige fra den 1. april 2004 forhøjes tilskuddet til amalgamfyldninger i kindtænderne og der er stadig ingen tilskud til tilsvarende fyldninger i plast eller andre materialer. Kunne man ikke i stedet for bruge midler på efteruddannelse af tandlæger, så vi kan få en miljøgift fjernet fra dentalplejen? Hvor længe skal vi vente?


Kviksølv udskiftning og beskyttelse

Hvis man har tænkt sig at udskifte sine gamle amalgamfyldninger, bør man først informere sig lidt om sine muligheder og potentielle farer ved det.
Enhver boring skaber en betydelig stress på tanden og man kan risikere at miste tanden, især hvis der er tale om dybe boringer.
Enhver fjernelse af amalgam udsætter patienten for et vis niveau af kviksølv.

Det er en god ide at få en konsultation hos en amalgamfri tandlæge, hvor man kan få taget røntgenbilleder af sine fyldninger, få målt oral galvanisme (spænding) og niveauet af kviksølvdampe før og efter man tygger på noget.
Ved selve behandlingen er det vigtigt at tandlægen følger sikkerhedsforskrifter (se f. eks. http://www.kviksoelv-fri.dk/information_om_udskiftning_af_ta.htm)http://www.iaomt.org/

http://www.fmsd.dk/

http://art-bin.com/art/hanson_sw.html

http://www.kviksoelv-fri.dk/


Send mail til rawquest.dk